Tablični računalniki v Knjižnici Medvode

Bralcem sta, ob predložitvi veljavne članske izkaznice, na voljo za uporabo v prostorih knjižnice tudi dva tablična računalnika.
Vabljeni k uporabi tabličnih računalnikov med sproščanjem na sedalnih vrečah.