Statistični podatki

Površina knjižnice: 650 m2

Število čitalniških sedežev: 36


Statistične meritve 2018Prebivalci občine Medvode 16.362
Velikost knjižnične zbirke 87.708
Število enot novega knjižničnega gradiva 3.465
Število enot odpisanega knjižničnega gradiva 2.033
Izposoja knjižničnega gradiva 317.508
Aktivni člani 4.555
Novovpisani člani 668
Celotno število ur letne odprtosti knjižnice za uporabnike 2.391
Število uporabnikov, ki so fizično vstopili v prostore knjižnice 89.098
Število uporabnikov, ki so fizično vstopili v prostore knjižnice ali uporabljali elektronske storitve knjižnice 243.992
Število obiskovalcev prireditev 5.329Kazalci uspešnosti delovanja Knjižnice Medvode  Uspešnost gradnje knjižne zbirke  
A21 Knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika 5,36
A23 Prirast knjižničnega gradiva na 1000 potencialnih uporabnikov 212,00
A25 Prirast knjižničnega gradiva na knjižnično zbirko 3,95%
A27 Odpis knjižničnega gradiva na knjižnično zbirko 2,30%
D11 Sredstva porabljena za nakup knjižničnega gradiva/na potencialnega uporabnika 3,95€


  Uspešnost storitve izposoje knjižničnega gradiva  
B12 Izposoja knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika 19,20
B21 Obrat knjižnične zbirke 3,60


  Ustreznost in privlačnost knjižničnih storitev  
B21 Delež članov knjižnice na potencialnega uporabnika 26,30%
B22 Obisk knjižnice na potencialnega uporabnika 5,44
B23 Obisk (celotni) knjižnice na potencialnega uporabnika 14,90
B24 Obisk knjižnice na letno odprtost (obiskov / uro) 37,30
B25 Obisk prireditev na potencialnega uporabnika(obiskov / uporabnika) 0,34